Allegro vzw is een koepelorganisatie voor niet-commerciŽle
single- en alleenstaanden verenigingen.
   Startpagina Allegro vzw
 
Menu Singles
Onze doelstellingen
Overzicht verenigingen
Activiteiten Allegro
Activiteiten verenigingen
Nuttige inlichtingen
Archief
Nuttige adressen
FAQ
Medewerkers Allegro
Contacteer ons
Home
 
 
 
 Printbare INFO-FOLDER voor singles
INFO-FOLDER
 
 
 Nuttig adres gericht naar Singles / Alleenstaanden. Terug
 
 
 
 
 
 CAW- Vlaanderen
 
   
Doelstelling :Algemeen welzijnswerk voor mensen met vragen en problemen.
Website : http://www.caw.be/default.asp?hoofdstuk=caw
 
Beschrijving :Het centrum algemeen welzijnswerk of CAW staat open voor mensen met vragen en problemen. Daarbij houdt het CAW de drempel bewust zo laag mogelijk. Want het CAW is er voor iedereen, en zeker voor mensen die meer kwetsbaar zijn, wegens kansarmoede, thuisloosheid, scholing, leeftijd, afkomst?Zevenentwintig CAW?s in Vlaanderen en Brussel bieden op eenvoudige vraag een luisterend oor, opvang en psychosociale begeleiding.Elke hulpvrager mag rekenen op absolute discretie van de hulpverleners. Het CAW is een autonome welzijnsorganisatie, en werkt onafhankelijk van het onderwijs, de gezondheidszorg, de sociale zekerheid, de financiŽle bijstand, justitie? Mensen worden als gelijkwaardig benaderd. De hulpverlening is vrijwillig, anoniem en vrij van externe rapportage en controle.De vragen die mensen stellen, zijn voor het CAW de eerste zorg.De CAW-hulpverleners ondersteunen in de eerste plaats de mogelijkheden die mensen zťlf hebben. Welke oplossingen kunnen mensen zelf vinden en met de steun van hun omgevingsnetwerk? Ondersteuning van het CAW betekent ook: mensen sterker maken om hun basisrechten zelf te realiseren.Het CAW bestaat uit een regionaal hulpverleningsnetwerk van verschillende werkingen: algemeen onthaal, opvangvormen voor thuislozen (mannen, vrouwen, jongeren), begeleid wonen, advies en informatie voor jongeren, crisisopvang en vluchthuizen, relationele begeleiding, hulp aan gedetineerden, slachtofferhulp, advies aan vluchtelingen, scheidingsbemiddeling, straathoekwerk, schuldbemiddeling, enzovoort.
Opmerking :De hulpverlening is

Bereikbaar, Beschikbaar, Bruikbaar, Betaalbaar (of gratis) en Begrijpelijk.
 
   
 
       
 
 © Allegro vzw - Startpunt voor singles en verenigingen in Vlaanderen